Πιστολάκι μαλλιών UWANT H100 High Speed ​​Ionic

Τιμή πώλησης€99,00

  • Ισχυρός κινητήρας: Με 110.000 στροφές ανά λεπτό (rpm), ο κινητήρας του H100 ξεπερνά σαφώς τα περισσότερα μοντέλα της αγοράς, με αποτέλεσμα ταχύτητες ανέμου άνω των 66 m/s.
  • Χαμηλός θόρυβος: χάρη στη χρήση κινητήρων χωρίς ψήκτρες, το H100 επιτρέπει γρήγορο στέγνωμα με σχετικά αθόρυβη λειτουργία (58 dB).
  • Ευέλικτες ρυθμίσεις: Το H100 προσφέρει δύο ρυθμίσεις ταχύτητας και τρεις ρυθμίσεις θερμότητας που χρησιμοποιούν οθόνη LED για την ένδειξη της θερμοκρασίας.
  • Σχεδιασμός και λειτουργικότητα: Το H100 διατίθεται σε κομψό γκρι Obsidian και Iceberry Pink, ελαφρύ (360 γραμμάρια) και φορητό για ταξίδια.
  • Value for money: πραγματική πολυτέλεια σε προσιτή τιμή.
Farbe: Γκρί
uwant-h100
uwant-h100 Illuminate the highlights of thestyling

Adhering to the aesthetic 0.618 golden ratio

Illuminate the highlights of thestyling

The design inspiration of UWANT H100 high-speedhair dryer is derived from the aesthetic principle ofthe golden ratio, and after dozens of design itera-tions, the perfect size for the handle length and thediameter of the nozzle are determined. This createsa more harmonious, balanced, and beautiful proportion and structure for the entire UWANT H100 hairdryer.

uwant-h100 Embrace the Beauty of Nature:Unleash Magic with UWANT

Embrace the Beauty of Nature:Unleash Magic with UWANT

Discover the enchantment of our hairdryers, blending rock's resilience with nature's gentle beauty. Inspired by rocks, minerals, and nature's allure, weoffer two captivating colors. Choose Granite Gray forstrength and stability or Amethyst Pink for gracefulsophistication. Experience the magic of nature inyour styling routine.

uwant-h100 Volcanic Ash - Naturally Stunning

Volcanic Ash - Naturally Stunning

Uwant embraces nature, drawing inspiration fromthe natural texture of obsidian-black lava flows inIceland. The deep colors and shimmering metallicfinishes convey a sense of serenity and richness, re-flecting the passage of time and its profound sedi-mentation.

uwant-h100 Icy Berry Pink - Elevated Elegance, Naturally Inborn

Icy Berry Pink - Elevated Elegance, Naturally Inborn

Drawing inspiration from the rare mother-of-pearlrock formations in nature, Uwant inherits the genesof supercars. With its iconic star-cut metallic finishand tastefully applied chrome accents, it exudes arefined aesthetic. The delicate texture is naturallyborn, enhancing its overall appeal.

uwant-h100 Customize Your Comfort: Four Temperature Settings

Customize Your Comfort: Four Temperature Settings

Discover the ultimate flexibility with our hairdryer'sfour adjustable wind temperatures. Choose fromcool air at room temperature, gentle warmth at 50degrees Celsius, hot air at 70 degrees Celsius, or in-dulge in the invigorating cold-hot cycle CelsiusAchieve your desired style while enjoying personal-ized comfort.

uwant-h100 Style Anywhereuwant-h100 Dual Noise Reduction Technologyuwant-h100 66m/s High Wind Speed

Revolution

66m/s High Wind Speed

Upgrade your hair drying experience with our hairdryer's impressive wind speed of 66m/s. Comparedto traditional dryers that typically operate at 13m/s.our hair dryer provides a 507% increase in power.Enjoy quicker and more efficient drying, saving youtime and effort. Elevate your hairstyling routine withour high-speed hair dryer for a fast and effectivedrying experience.

Dual Noise Reduction Technology

Experience tranquility while drying your hair withour product's dual noise reduction technology. Pow-ered by a brushless motor, it operates silently, creat-ing a serene hairstyling experience.

Style Anywhere

Lightweight Portable,Versatile, and Compact
Step into a world of convenience andstyle with our hair dryer's compact andlightweight design.

Do you have any question?

Our customer support is available Monday to Friday: 9am-5:00pm.
Average answer time: 24h