Έξυπνο ρομπότ UWANT U200 για ηλεκτρική σκούπα & σφουγγαρίστρα

Τιμή πώλησης€759,00 Κανονική τιμή€799,00
Εξαντλήθηκε

  • Αποτελεσματικός καθαρισμός: Το ρομπότ αναρρόφησης UWANT U200 προσφέρει λειτουργίες καθαρισμού ζεστού νερού και στεγνώματος ζεστού αέρα για πλήρη καθαριότητα.
  • Αυτοκαθαριζόμενη σφουγγαρίστρα: Υγιεινή εφαρμογή με ζεστό νερό 60 βαθμών.
  • Ευέλικτο σύστημα διπλής βούρτσας: Επιλογές καθαρισμού για όλες τις επιφάνειες.
  • Αυτοάδειαστος κάδος απορριμμάτων και μεγάλη δεξαμενή νερού: Εστιάστε στις καθημερινές σας εργασίες.
  • Προσαρμόσιμα χρονοδιαγράμματα καθαρισμού και φωνητικός έλεγχος: Εύκολη λειτουργία με το Google Assistant και την Alexa.
  • Ακριβής πλοήγηση: Πλοηγηθείτε χωρίς κόπο στο σπίτι σας με 28 αισθητήρες υψηλής απόδοσης.
  • Καθαριότητα και Υγιεινή: Ιδανικό για πολυσύχναστα νοικοκυριά.
Uwant-U200

Voice Commands

Take control of your cleaning routine with the UWANT U200 robot vacuum's voice control compatibility for Google Assistant and Alexa.With the ability to easily start cleaning with voice commands, you can sit back and relax while the vacuum does the work. 

Vacuum Empties Itself

Its advanced self-emptying dustbin system and large-capacity dustbag can handle even the biggest cleaning jobs, so you can focus on what really matters. Plus, with up to 60 days of continuous cleaning without needing to empty the bin, you'll never have to worry about interrupting your routine again. 

Any spot with Removable Tray

Designed for easy cleaning of hard-to-reach areas, the removable tray is perfect for cleaning any dirt or debris that accumulates during mopping or sweeping. Simply detach the tray, clean it, and reattach it to the base station for hassle-free maintenance.

Uwant-U200_Self-cleaning mop

with 60℃ hot water

Self-cleaning mop

The U200's self-cleaning mop with 60-degree hot water is a revolutionary cleaning solution for your floors. It deeply cleans with hot water to remove dirt and grime,  saving you time and effort.

Subsequently, it vacuums up the residue, ensuring a deep and comprehensive clean.

Uwant-U200_Hot air dry mop

at 60℃ Celsius

Hot air dry mop

In addition to its powerful cleaning and self-cleaning mop features, the base station can also dry your mop with hot air. With a temperature of up to 60 degrees Celsius, the hot air drying feature ensures that your mop is dry and hygienic, preventing the growth of bacteria and unpleasant odors.

Uwant-U200_Simulated manual mopping

Dual Mopping ™ dual-disc rotating and pressurized mopping

Simulated manual mopping

Introducing the Dual Mopping™ system - the perfect solution for achieving a deeper clean without the hassle of manual mopping! With its dual-disc rotating and pressurized mopping feature, and downward pressure of up to 12N, this system simulates the cleaning power of manual mopping while removing more dirt from your floors. The added pressure also means you can clean more effectively with less cleaning solution and reduce drying time. Say goodbye to back-breaking manual mopping and hello to a more efficient and hygienic way of cleaning your floors. 

Uwant-U200_For Optimal Results

Powerful Suction, Long Battery Life, and Multi-Brush Options

For Optimal Results

Boasting a 5200mah battery and a powerful 5000pa suction motor, it delivers exceptional cleaning performance on any surface. Its dual-brush system - featuring a bristle brush for hard floors and a silicone brush for carpets - provides versatile cleaning options to meet your needs. 

Cleaning with Large Water Capacity

Featuring an impressive 4L clean water tank and 4L dirty water tank, you can enjoy up to a week of cleaning without interruption. The large capacity of the tanks means you can focus on your day-to-day life, while the UWANT U200 takes care of all your cleaning needs. 

Revolutionize Your Cleaning with Personalized Cleaning Plans

With the included smartphone app, you can easily create a customized cleaning plan that fits your lifestyle, including adjustable suction power, mopping frequency, virtual walls, and no-go zones. 

Navigate Any Environment with UWANT Uranus Supper Sensing 1.0

Upgrade your cleaning routine with UWANT Uranus Supper Sensing1.0 - the ultimate home cleaning system. Equipped with 28 high-performance sensors, it easily navigates through any environment with advanced algorithms and cleaning strategies. With anti-collision sensors and a Tof sensor, it ensures that your furniture and valuables stay safe during cleaning.

uwant U200_Specification

Specification

Robot Weight: 4.1 kg
Base Station Weight: 11.8 kg
Package Weight: 22.4 kg
Robot Size (L x W x H): 354 x 340 x 98.5 mm
Base Station Size (L x W x H): 525 x 420 x 402 mm
Package Size (L x W x H): 621 x 491 x 532 mm
Washable E11 Air Filter: Yes
Type of Roller Brush: Silicone Roller Brush + Standard Roller Brush
Volume (Balanced Mode): 67 dB
Battery Capacity: 5200 mAh
Rated Power: 50 W
Climbing Ability: 2 cm
Dustbin Capacity: 350 ml
Suction Power: 5000 Pa
Base Station: 4L Wastewater Tank
Volume of Base Station: 4L
Removable Base Station Tray: Yes

Do you have any question?

Our customer support is available Monday to Friday: 9am-5:00pm.
Average answer time: 24h