Προστασία δεδομένων

1. Προστασία δεδομένων με μια ματιά

Η UWANT EURPOPE χαίρεται που επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας. Η προστασία δεδομένων και η ασφάλεια των δεδομένων κατά τη χρήση του ιστότοπού μας είναι πολύ σημαντικές για εμάς. Ως εκ τούτου, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σε αυτό το σημείο ποια από τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγουμε όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας και για ποιους σκοπούς χρησιμοποιούνται.

Επειδή οι αλλαγές στη νομοθεσία ή οι αλλαγές στις εσωτερικές διαδικασίες της εταιρείας μας ενδέχεται να απαιτούν προσαρμογή σε αυτήν τη δήλωση προστασίας δεδομένων, σας ζητούμε να διαβάζετε αυτή τη δήλωση προστασίας δεδομένων τακτικά. Η δήλωση προστασίας δεδομένων μπορεί να προσπελαστεί, να αποθηκευτεί και να εκτυπωθεί ανά πάσα στιγμή στο σημείο πλοήγησης προστασίας δεδομένων στον ιστότοπό μας.

1.1 Γενικές πληροφορίες
Οι παρακάτω πληροφορίες παρέχουν μια απλή επισκόπηση του τι συμβαίνει με τα προσωπικά σας δεδομένα όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας. Προσωπικά δεδομένα είναι οποιαδήποτε δεδομένα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προσωπική σας ταυτοποίηση. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το θέμα της προστασίας δεδομένων μπορείτε να βρείτε στη δήλωση προστασίας δεδομένων μας που παρατίθεται κάτω από αυτό το κείμενο.

1.2 Συλλογή δεδομένων στον ιστότοπό μας
Ποιος είναι υπεύθυνος για τη συλλογή δεδομένων σε αυτόν τον ιστότοπο;

Η επεξεργασία δεδομένων σε αυτόν τον ιστότοπο πραγματοποιείται από τον χειριστή του ιστότοπου. Μπορείτε να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας τους στο αποτύπωμα αυτού του ιστότοπου.

Πώς συλλέγουμε τα δεδομένα σας;

Αφενός, τα δεδομένα σας συλλέγονται όταν μας τα παρέχετε. Αυτά θα μπορούσαν, για παράδειγμα, να είναι δεδομένα που εισάγετε σε μια φόρμα επικοινωνίας.

Άλλα δεδομένα συλλέγονται αυτόματα από τα συστήματα πληροφορικής μας όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπο. Αυτά είναι κυρίως τεχνικά δεδομένα (π.χ. πρόγραμμα περιήγησης στο Διαδίκτυο, λειτουργικό σύστημα ή χρόνος πρόσβασης στη σελίδα). Αυτά τα δεδομένα συλλέγονται αυτόματα μόλις εισέλθετε στον ιστότοπό μας.

Σε τι χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας;

Ορισμένα από τα δεδομένα συλλέγονται για να διασφαλιστεί ότι ο ιστότοπος παρέχεται χωρίς σφάλματα. Άλλα δεδομένα ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για την ανάλυση της συμπεριφοράς των χρηστών σας.

Τι δικαιώματα έχετε σχετικά με τα δεδομένα σας;

Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε πληροφορίες σχετικά με την προέλευση, τον παραλήπτη και τον σκοπό των αποθηκευμένων προσωπικών σας δεδομένων δωρεάν ανά πάσα στιγμή. Έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση, τον αποκλεισμό ή τη διαγραφή αυτών των δεδομένων. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ανά πάσα στιγμή στη διεύθυνση που αναφέρεται στη νομική ειδοποίηση εάν έχετε περαιτέρω ερωτήσεις σχετικά με την προστασία δεδομένων. Έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή.

2. Γενικές πληροφορίες και υποχρεωτικές πληροφορίες
2.1 Προστασία δεδομένων
Οι χειριστές αυτών των ιστότοπων λαμβάνουν πολύ σοβαρά υπόψη την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Διαχειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα εμπιστευτικά και σύμφωνα με τους νομοθετικούς κανονισμούς προστασίας δεδομένων και την παρούσα δήλωση προστασίας δεδομένων.

Όταν χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο, συλλέγονται διάφορα προσωπικά δεδομένα. Τα προσωπικά δεδομένα είναι δεδομένα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προσωπική σας ταυτοποίηση. Αυτή η δήλωση προστασίας δεδομένων εξηγεί ποια δεδομένα συλλέγουμε και για ποιο σκοπό τα χρησιμοποιούμε. Εξηγεί επίσης πώς και για ποιο σκοπό συμβαίνει αυτό.

Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι η μετάδοση δεδομένων μέσω Διαδικτύου (π.χ. κατά την επικοινωνία μέσω email) μπορεί να έχει κενά ασφαλείας. Δεν είναι δυνατή η πλήρης προστασία των δεδομένων από την πρόσβαση τρίτων.

2.3 Ανάκληση της συγκατάθεσής σας για επεξεργασία δεδομένων
Πολλές λειτουργίες επεξεργασίας δεδομένων είναι δυνατές μόνο με τη ρητή συγκατάθεσή σας. Μπορείτε να ανακαλέσετε οποιαδήποτε συγκατάθεση έχετε ήδη δώσει ανά πάσα στιγμή. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να μας στείλετε ένα άτυπο email. Η νομιμότητα της επεξεργασίας δεδομένων που πραγματοποιήθηκε μέχρι την ανάκληση παραμένει ανεπηρέαστη από την ανάκληση.

2.4 Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή
Σε περίπτωση παραβιάσεων της προστασίας δεδομένων, το άτομο που επηρεάζεται έχει το δικαίωμα να υποβάλει καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή. Η αρμόδια εποπτική αρχή για θέματα προστασίας δεδομένων είναι ο κρατικός υπεύθυνος προστασίας δεδομένων της ομοσπονδιακής πολιτείας στην οποία εδρεύει η εταιρεία μας. Μια λίστα με τους υπαλλήλους προστασίας δεδομένων και τα στοιχεία επικοινωνίας τους μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

2.5 Δικαίωμα φορητότητας δεδομένων
Έχετε το δικαίωμα να έχετε δεδομένα που επεξεργαζόμαστε αυτόματα βάσει της συγκατάθεσής σας ή κατά την εκπλήρωση μιας σύμβασης που παραδίδονται σε εσάς ή σε τρίτο μέρος σε μια κοινή, μηχανικά αναγνώσιμη μορφή. Εάν ζητήσετε τη μεταφορά των δεδομένων απευθείας σε άλλο υπεύθυνο άτομο, αυτό θα γίνει μόνο εάν είναι τεχνικά εφικτό.

2.6 Κρυπτογράφηση SSL ή TLS
Για λόγους ασφαλείας και για την προστασία της μετάδοσης εμπιστευτικού περιεχομένου, όπως παραγγελίες ή ερωτήσεις που μας στέλνετε ως διαχειριστής του ιστότοπου, αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί SSL ή. Κρυπτογράφηση TLS. Ένα κρυπτογραφημένο ρήμα Μπορείτε να πείτε ότι η γραμμή διεύθυνσης του προγράμματος περιήγησης είναι "http://"; στο "https://"; αλλαγές και το σύμβολο κλειδώματος στη γραμμή του προγράμματος περιήγησής σας.

Εάν είναι ενεργοποιημένη η κρυπτογράφηση SSL ή TLS, τα δεδομένα που μεταδίδετε σε εμάς δεν μπορούν να διαβαστούν από τρίτους.


2.7 Πληροφορίες, αποκλεισμός, διαγραφή
Στο πλαίσιο των ισχυουσών νομικών διατάξεων, έχετε το δικαίωμα να δωρεάν πληροφορίες ανά πάσα στιγμή σχετικά με τα αποθηκευμένα προσωπικά σας δεδομένα, την προέλευση και τον αποδέκτη τους και τον σκοπό της επεξεργασίας των δεδομένων και, εάν είναι απαραίτητο, δικαίωμα διόρθωσης, αποκλεισμού ή διαγραφής αυτών των δεδομένων . Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ανά πάσα στιγμή στη διεύθυνση που αναφέρεται στη νομική ειδοποίηση για αυτόν τον σκοπό ή για περαιτέρω ερωτήσεις σχετικά με το θέμα των προσωπικών δεδομένων.

2.8 Αντιρρήσεις για διαφημιστικά email
Η χρήση των στοιχείων επικοινωνίας που δημοσιεύονται ως μέρος της υποχρέωσης αποτύπωσης για αποστολή αυτόκλητου διαφημιστικού και ενημερωτικού υλικού απορρίπτεται με το παρόν. Οι χειριστές των σελίδων διατηρούν ρητά το δικαίωμα να προβούν σε νομικές ενέργειες σε περίπτωση αποστολής ανεπιθύμητων διαφημιστικών πληροφοριών, όπως ανεπιθύμητα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

3. Συλλογή δεδομένων στον ιστότοπό μας
3.1 Cookies
Ορισμένοι ιστότοποι χρησιμοποιούν τα λεγόμενα cookies. Τα cookies δεν προκαλούν καμία ζημιά στον υπολογιστή σας και δεν περιέχουν ιούς. Τα cookies χρησιμεύουν για να κάνουν την προσφορά μας πιο φιλική, αποτελεσματική και ασφαλή. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας και τα οποία αποθηκεύει το πρόγραμμα περιήγησής σας.

Τα περισσότερα από τα cookies που χρησιμοποιούμε είναι τα λεγόμενα cookies περιόδου λειτουργίας. Διαγράφονται αυτόματα μετά την επίσκεψή σας. Τα άλλα cookies παραμένουν αποθηκευμένα στη συσκευή σας μέχρι να τα διαγράψετε. Αυτά τα cookies μας επιτρέπουν να αναγνωρίζουμε το πρόγραμμα περιήγησής σας την επόμενη φορά που θα το επισκεφτείτε.

Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας έτσι ώστε να ενημερώνεστε για τη ρύθμιση των cookies και να επιτρέπετε cookies μόνο σε μεμονωμένες περιπτώσεις, να αποκλείετε την αποδοχή cookies για ορισμένες περιπτώσεις ή γενικά και να ενεργοποιείτε την αυτόματη διαγραφή των cookies κατά το κλείσιμο του προγράμματος περιήγησης. Εάν τα cookies απενεργοποιηθούν, η λειτουργικότητα αυτού του ιστότοπου ενδέχεται να περιοριστεί.

Τα cookies που είναι απαραίτητα για τη διεξαγωγή της διαδικασίας ηλεκτρονικής επικοινωνίας ή για την παροχή ορισμένων λειτουργιών που χρειάζεστε (π.χ. λειτουργία καλαθιού αγορών) αποθηκεύονται με βάση το άρθρο. 6 Παρ. 1 λιτ. στ GDPR. Ο χειριστής του ιστότοπου έχει έννομο συμφέρον να αποθηκεύει cookies προκειμένου να παρέχει τις υπηρεσίες του χωρίς τεχνικά σφάλματα και βελτιστοποιημένο τρόπο. Εάν αποθηκεύονται άλλα cookies (π.χ. cookies για την ανάλυση της συμπεριφοράς σας στο σερφ), θα αντιμετωπίζονται ξεχωριστά σε αυτήν τη δήλωση προστασίας δεδομένων.

3.2 Αρχεία καταγραφής διακομιστή
Ο πάροχος των σελίδων συλλέγει και αποθηκεύει αυτόματα πληροφορίες στα λεγόμενα αρχεία καταγραφής διακομιστή, τα οποία το πρόγραμμα περιήγησής σας μεταδίδει αυτόματα σε εμάς. Αυτά είναι:
• Τύπος προγράμματος περιήγησης και έκδοση προγράμματος περιήγησης
• χρησιμοποιημένο λειτουργικό σύστημα
• URL παραπομπής
• Όνομα κεντρικού υπολογιστή του υπολογιστή πρόσβασης
• Χρόνος αιτήματος διακομιστή
• Διεύθυνση IP
Αυτά τα δεδομένα δεν θα συγχωνευθούν με άλλες πηγές δεδομένων.

Η βάση για την επεξεργασία δεδομένων είναι το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο β GDPR, το οποίο επιτρέπει την επεξεργασία δεδομένων για την εκπλήρωση μιας σύμβασης ή των προσυμβατικών μέτρων.

3.3 Φόρμα επικοινωνίας
Εάν μας στείλετε ερωτήματα χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας, τα στοιχεία σας από τη φόρμα ερωτήματος, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων επικοινωνίας που καταχωρίσατε εκεί, θα αποθηκευτούν από εμάς προκειμένου να διεκπεραιώσουμε το αίτημα και σε περίπτωση περαιτέρω ερωτήσεων. Δεν θα διαβιβάσουμε αυτά τα δεδομένα χωρίς τη συγκατάθεσή σας.

Επομένως, τα δεδομένα που εισάγονται στη φόρμα επικοινωνίας υποβάλλονται σε επεξεργασία αποκλειστικά με βάση τη συγκατάθεσή σας (Άρθρο 6 Παρ. 1 εδάφιο α ΓΚΠΔ). Μπορείτε να ανακαλέσετε αυτήν τη συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να μας στείλετε ένα ανεπίσημο email. Η νομιμότητα των πράξεων επεξεργασίας δεδομένων που πραγματοποιήθηκαν μέχρι τη στιγμή της ανάκλησης παραμένει ανεπηρέαστη από την ανάκληση.

Τα δεδομένα που εισάγετε στη φόρμα επικοινωνίας θα παραμείνουν μαζί μας μέχρι να μας ζητήσετε να τα διαγράψουμε, να ανακαλέσουμε τη συγκατάθεσή σας για αποθήκευση ή ο σκοπός αποθήκευσης δεδομένων δεν ισχύει πλέον (π.χ. μετά την επεξεργασία του αιτήματός σας). Οι υποχρεωτικές νομικές διατάξεις – ιδίως οι περίοδοι διατήρησης – παραμένουν ανεπηρέαστες.

3.4 Επεξεργασία δεδομένων (στοιχεία πελατών και συμβάσεων)
Συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και χρησιμοποιούμε προσωπικά δεδομένα μόνο στο βαθμό που είναι απαραίτητο για τη δημιουργία, το περιεχόμενο ή την αλλαγή της έννομης σχέσης (στοιχεία αποθέματος). Αυτό γίνεται βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο β GDPR, το οποίο επιτρέπει την επεξεργασία δεδομένων για την εκπλήρωση μιας σύμβασης ή προσυμβατικών μέτρων. Συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και χρησιμοποιούμε προσωπικά δεδομένα σχετικά με τη χρήση του ιστότοπού μας (δεδομένα χρήσης) μόνο στον βαθμό που είναι απαραίτητος για να μπορέσει ο χρήστης να χρησιμοποιήσει την υπηρεσία ή να χρεώσει για αυτήν.

Τα δεδομένα πελατών που συλλέγονται θα διαγραφούν μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας ή τη λήξη της επιχειρηματικής σχέσης. Οι νόμιμες περίοδοι διατήρησης παραμένουν ανεπηρέαστες.

3.5 Διαβίβαση δεδομένων κατά τη σύναψη σύμβασης για ηλεκτρονικά καταστήματα, λιανοπωλητές και αποστολή αγαθών
Διαβιβάζουμε προσωπικά δεδομένα σε τρίτους μόνο εάν αυτό είναι απαραίτητο ως μέρος της επεξεργασίας της σύμβασης, για παράδειγμα στην εταιρεία στην οποία έχει ανατεθεί η παράδοση των αγαθών ή στο πιστωτικό ίδρυμα στο οποίο έχει ανατεθεί η επεξεργασία πληρωμών. Τα δεδομένα δεν θα μεταδοθούν περαιτέρω ή θα διαβιβαστούν μόνο εάν έχετε συμφωνήσει ρητά στη μετάδοση. Τα δεδομένα σας δεν θα διαβιβαστούν σε τρίτους χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή σας, για παράδειγμα για διαφημιστικούς σκοπούς.

Η βάση για την επεξεργασία δεδομένων είναι το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο β GDPR, το οποίο επιτρέπει την επεξεργασία δεδομένων για την εκπλήρωση μιας σύμβασης ή προσυμβατικών μέτρων.

Μεταφορά δεδομένων κατά τη σύναψη σύμβασης για υπηρεσίες και ψηφιακό περιεχόμενο

Διαβιβάζουμε προσωπικά δεδομένα σε τρίτους μόνο εάν αυτό είναι απαραίτητο ως μέρος της επεξεργασίας των συμβολαίων, για παράδειγμα στο πιστωτικό ίδρυμα που είναι υπεύθυνο για την επεξεργασία των πληρωμών.

Τα δεδομένα δεν θα μεταδοθούν περαιτέρω ή θα διαβιβαστούν μόνο εάν έχετε συμφωνήσει ρητά στη μετάδοση. Τα δεδομένα σας δεν θα διαβιβαστούν σε τρίτους χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή σας, για παράδειγμα για διαφημιστικούς σκοπούς. Η βάση για την επεξεργασία δεδομένων είναι το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο β GDPR, το οποίο επιτρέπει την επεξεργασία δεδομένων για την εκπλήρωση μιας σύμβασης ή προσυμβατικών μέτρων.

3.6 Ενημερωτικά δελτία
Εάν θέλετε να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο που προσφέρεται στον ιστότοπο, χρειαζόμαστε μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από εσάς καθώς και πληροφορίες που μας επιτρέπουν να επαληθεύσουμε ότι είστε ο κάτοχος της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που παρέχεται και ότι συμφωνείτε να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο . Δεν συλλέγονται περαιτέρω δεδομένα ή συλλέγονται μόνο σε εθελοντική βάση. Χρησιμοποιούμε αυτά τα δεδομένα αποκλειστικά για την αποστολή των ζητούμενων πληροφοριών και δεν τα διαβιβάζουμε σε τρίτους.

Τα δεδομένα που εισάγονται στη φόρμα εγγραφής στο ενημερωτικό δελτίο υποβάλλονται σε επεξεργασία αποκλειστικά με βάση τη συγκατάθεσή σας (Άρθρο 6 Παρ. 1 εδάφιο α GDPR). Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την αποθήκευση δεδομένων, τη διεύθυνση e-mail και τη χρήση τους για την αποστολή του ενημερωτικού δελτίου ανά πάσα στιγμή, για παράδειγμα μέσω του συνδέσμου "κατάργηση εγγραφής" στο ενημερωτικό δελτίο. Η νομιμότητα των πράξεων επεξεργασίας δεδομένων που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί παραμένει ανεπηρέαστη από την ανάκληση.

Τα δεδομένα που μας παρέχετε για τους σκοπούς της εγγραφής σας στο ενημερωτικό δελτίο θα αποθηκεύονται από εμάς μέχρι να διαγραφείτε από το ενημερωτικό δελτίο και θα διαγραφούν μετά την απεγγραφή σας από το ενημερωτικό δελτίο. Τα δεδομένα που αποθηκεύονται από εμάς για άλλους σκοπούς (π.χ. διευθύνσεις email για την περιοχή μελών) παραμένουν ανεπηρέαστα.4. Υπεύθυνο πρόσωπο και πεδίο εφαρμογής
Το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο κατά την έννοια του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ (εφεξής: GDPR) και άλλων εθνικών νόμων περί προστασίας δεδομένων των κρατών μελών καθώς και άλλων κανονισμών προστασίας δεδομένων είναι:

ΘΕΛΩ ΕΥΡΩΠΗ

Draisstraße 10, 76646 Bruchsal, Γερμανία
Τηλέφωνο: +49 (0) 7251 5098806
Email: info@cls-dafa.de
Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων: κ. Haihua Chen

Do you have any question?

Our customer support is available Monday to Friday: 9am-5:00pm.
Average answer time: 24h