Εντυπωσιάζει

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ § 5 TMG

CLS Dafa GmbH

Καταχωρημένο γραφείο:
Draisstr. 10
76646 Bruchsal
Γερμανία

Διευθύνων Σύμβουλος:
Χάιχουα Τσεν

Υπεύθυνος για το περιεχόμενο σύμφωνα με την § 55 Abs.2 RStV:
Haihua Chen, διεύθυνση όπως παραπάνω
Εγγραφή εγγραφής:
HRB 727537

ΑΦΜ:
DE 311690814

Πνευματική ιδιοκτησία:
Ολα τα δικαιώματα διατηρούνται. Αναπαραγωγή και αντιγραφή κειμένων σύνταξης, συμπεριλαμβανομένης της αποθήκευσης και χρήσης σε οπτικά και ηλεκτρονικά μέσα μόνο με τη συγκατάθεση του χειριστή. Απαγορεύεται η πλήρης ή μερική εκμετάλλευση περιεχομένου από μη εξουσιοδοτημένα τρίτα μέρη.

Ανακοίνωση ευθύνης:
Τα περιεχόμενα των σελίδων μας έχουν δημιουργηθεί με τη μέγιστη προσοχή. Ωστόσο, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ακρίβεια, την πληρότητα και την επικαιρότητα του περιεχομένου. Ως πάροχος υπηρεσιών, είμαστε υπεύθυνοι για το περιεχόμενό μας σε αυτές τις σελίδες σύμφωνα με την § 7 Abs.1 TMG (Γερμανικός νόμος για τα Telemedia) και τους γενικούς νόμους. Σύμφωνα με τις §§ 8 έως 10 TMG, εμείς ως πάροχος υπηρεσιών δεν είμαστε υποχρεωμένοι να παρακολουθούμε τις μεταδιδόμενες ή αποθηκευμένες πληροφορίες τρίτων ή να διερευνούμε περιστάσεις που υποδεικνύουν παράνομη δραστηριότητα. Οι υποχρεώσεις κατάργησης ή αποκλεισμού της χρήσης πληροφοριών βάσει της γενικής νομοθεσίας παραμένουν ανεπηρέαστες. Ωστόσο, η ευθύνη ως προς αυτό είναι δυνατή μόνο από τη στιγμή της γνώσης μιας συγκεκριμένης παράβασης. Μόλις λάβουμε γνώση των αντίστοιχων παραβάσεων, θα αφαιρέσουμε αμέσως αυτά τα περιεχόμενα.

Do you have any question?

Our customer support is available Monday to Friday: 9am-5:00pm.
Average answer time: 24h